Uzticami partneri
Jūsu biznesā

AGROLATS GRUPA apvieno uzņēmumus, kas strādā ar aizrautību un pārliecību par kopīgajiem mērķiem un vērtībām

Agrolats Grupa

AGROLATS GRUPA šodien apvieno uzņēmumus ar vienādu izpratni, vērtībām un pieeju biznesa attīstībai, kā arī mērķi veidot ilgtspējīgu, savstarpēji atbalstošu uzņēmējdarbības vidi Latvijā un sniegt savu ieguldījumu kopējā tautsaimniecības attīstībā.

AGROLATS GRUPAS uzņēmumi darbojas tautsaimniecībai būtiskās pamatnozarēs - lauksaimniecībā un pārtikas ražošanā, kā arī mazumtirdzniecībā, nekustamo īpašumu apsaimniekošanā, u.c.

500
Nodrošinām darbu vairāk nekā 500 darbiniekiem
15000 ha
Apsaimniekoti vairāk nekā 15000 ha lauksaimniecības zemes
40
40 uzņēmumu savstarpēja partnerība
25 gadi
Vairāk nekā 25 gadu pieredze

Mūsu stāsts
aizsākās 1997. gadā,

kad Vitauts Paškausks ar ģimenes atbalstu izveidoja lauksaimniecības uzņēmumu SIA “Agrolats”, kura nosaukums atspoguļoja uzņēmuma būtiskās vērtības gan toreiz, gan tagad.

“Agro” - mīlestība pret zemi un lauksaimniecību, “Lats” - simbols patriotismam un pārliecībai par savu piederību Latvijai.

Neatlaidīgi strādājot, uzņēmums auga un, sastopoties ar ikdienas izaicinājumiem biznesa vidē, radās nepieciešamība meklēt sadarbības partnerus blakus nozarēs. Uzņēmumu savstarpējā partnerība ļāva veiksmīgi paplašināt uzņēmējdarbību, stiprināt jau iesākto un attīstīt iecerēto.

Pastāvība un tiekšanās uz panākumiem

Šobrīd AGROLATS GRUPA vieno līdzīgi domājošus uzņēmējus, kuri ar savu darbu vēlas attīstīt atbildīgu un modernu uzņēmējdarbības vidi Latvijā un strādā atbilstoši AGROLATS zīmola veidotāja ieviestajiem kvalitātes standartiem un vērtībām.

Kopīgo kvalitātes standartu vieno preču zīme AGROLATS, kas ilustrē kopīgās vērtības un saista visus AGROLATS GRUPAS uzņēmumus.

A burts simbolizē stabilitāti, pastāvību, tiekšanos uz panākumiem, veicinot attīstību un izaugsmi.

Kopīgi mērķi un
uzticama partnerība

AGROLATS GRUPA apvieno uzņēmumus ar vienādu pieeju biznesa attīstībā un mērķi veidot ilgtspējīgu, savstarpēji atbalstošu uzņēmējdarbības vidi Latvijā un sniegt savu ieguldījumu kopējā tautsaimniecības attīstībā. Esam atvērti dot iespēju arī tiem, kas vēlas kļūt par mūsu sadarbības partneriem, veiksmīgi attīstot gan pašu uzņēmējdarbību, gan arī visu Latvijas tautsaimniecību kopumā.

Tāpat kā līdz šim, sava biznesa attīstībā balstīsimies uz mūsu jau pārbaudītajām vērtībām un Vitauta Paškauska mīļāko teicienu - “Vīrs un Vārds”.

Mūsu vērtības

AGROLATS GRUPAS idejas pamatlicējs kā prioritāti vienmēr ir izvirzījis darbu Latvijas labā un AGROLATS GRUPAS darbībā iedzīvinājis sev nozīmīgas vērtības, kas laika gaitā kļuvušas neatņemamas visu partneru uzņēmumu ikdienā.

Visi uzņēmumu darbinieki savā darbā strādā atbilstoši šīm vērtībām un, balstoties uz tām, pieņem lēmumus uzņēmumu ilgtspējīgā attīstībā.

Godprātība

Godprātīga pieeja uzņēmējdarbībai AGROLATS GRUPAS izpratnē nozīmē rīkoties godīgi un atbildīgi vienam pret otru, pret sadarbības partneriem, pret savu zemi un valsti.

Uzticamība

Vērtība, kas raksturo AGROLATS GRUPAS darba ētiku un attiecības ar partneriem. Esam uzticams darba devējs un sadarbības partneris. Kopīgs redzējums, mērķi un uzticama partnerība - tā ir AGROLATS GRUPA.

Tiekšanās uz panākumiem

Esam pārliecināti, ka vislielāko ieguldījumu tautsaimniecībā un katrs savā attīstībā varam sasniegt, tikai tiecoties pēc izcila rezultāta.
“Godīgs un neatlaidīgs darbs raksturo visus AGROLATS GRUPAS uzņēmumus. Mēs strādājam ar patiesu mīlestību pret savu zemi, saviem līdzcilvēkiem - darbojamies nozarēs, kas ir svarīgas ikvienam Latvijas iedzīvotājam un tautsaimniecībai kopumā.

Savā biznesā nekad neesmu balstījies tikai uz skaitļiem, man ir pārliecība, ka tāda nozare kā lauksaimniecība Latvijā ir jāattīsta un jāpilnveido. Arī nākotnē redzu, kā mūsu partnerība ar citiem uzņēmumiem turpina attīstīt Latvijas laukus”.
Vitauts Paškausks
AGROLATS GRUPAS idejas pamatlicējs
crossmenuchevron-down