Augkopība
Lauksaimniecība ir AGROLATS GRUPAS galvenais darbības virziens, no kura aizsākās citu virzienu attīstība
Nozares uzņēmumi
Vairāk nekā 15 000 ha lauksaimniecības zemes
Ilgtspējīgas saimniekošanas metodes
Efektīva zemes resursu izmantošana
AGROLATS GRUPAS uzņēmumi kopumā apsaimnieko vairāk nekā 15 000 ha lauksaimniecības zemes. Mēs audzējam dažādus graudaugus - kviešus, miežus, rapsi, kukurūzu, kā arī pākšaugus un citas kultūras eksportam un vietējam tirgum.

Atsevišķi nozares uzņēmumi nodarbojas ar graudaugu sēklu audzēšanu un realizāciju. Strādājam pēc jaukta tipa saimniekošanas principa - augkopība, lopkopība un enerģijas ražošana, kas nodrošina efektīvu un ilgtspējīgu zemes resursu izmantošanu.

Augkopībā mūsu saimniecības darbojas ar modernākajām lauksaimniecības metodēm, kas taupa resursus un ir videi saudzīgas. Mērķtiecīgi strādājam, lai ilgtermiņā celtu augsnes auglību, maksimāli izmantojam zaļmēslojumu un starpkultūru audzēšanas metodi. Izmantojam arī tādus ražošanas veidus, kas būtiski samazina SEG emisijas, kā rezultātā tiek ievērojami samazināta ietekme uz klimata pārmaiņām.

 

Lielu uzmanību pievēršam tam, lai mūsu darbības ietekme neapdraudētu blakus esošos ainavas elementus un bioloģisko daudzveidību. Mums ir svarīga katra saudzējamā suga, kas atrodas mums līdzās, un esam gatavi iesaistīties tādu apstākļu radīšanā, lai novērstu tām apdraudējumu.

Būtisks priekšnosacījums sekmīgai saimniekošanai ir kompetenti, profesionāli darbinieki. AGROLATS GRUPAS lauksaimniecības uzņēmumos augsta prioritāte ir darbinieku apmācībām un regulārai zināšanu papildināšanai un apmaiņai.

Vēlamies būt motivējošs paraugs Latvijas lauksaimniecības sektorā, kas uzskatāmi parāda ilgtspējīgas un videi draudzīgas saimniekošanas īstenošanu ikdienas darbā.

Sadarbības partneri

Augkopības nozarē
Uzzini vairāk
AS "AGROFIRMA TĒRVETE"
Augkopība, piena lopkopība, biogāzes ražošana, zirgkopība
Moderns daudznozaru lauksaimniecības uzņēmums ar pieredzi un vēsturisko mantojumu kopš 1974. gada. Noslēgta cikla lauksaimnieciskā ražošana, kas ir efektīvas saimniekošanas pamatā.
“Tišas”, Kroņauce, Tērvetes pagasts,
Dobeles novads, LV-3730
Uzzini vairāk
SIA “AGROFIRMA LIEPAS”
Augkopības produktu audzēšana - graudi, rapsis, kukurūza
Profesionāļi augkopībā un lauksaimniecības izejvielu ražošanā. SIA "Agrofirma Liepas" dibināta 1992. gadā un apstrādā 400 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes.
"Liepas", Auru pagasts,
Dobeles novads, LV-3701
Uzzini vairāk
SIA "SALDUS AGRO"
Augkopība un graudu pirmapstrāde
Uzņēmums, kas darbojas ar modernām, resursus taupošām un vidi saudzējošām metodēm, saražojot kviešu, miežu, rapša, auzu un pākšaugu graudus eksportam un vietējam tirgum. Kā vēl viens darbības virziens ir graudu glabāšana un pirmapstrādes kompleksa pakalpojumu sniegšana.
Lazdu iela 15, Draudzība,
Novadnieku pagasts, Saldus novads, LV-3801
Uzzini vairāk
SIA "EZERES ASNI"
Lauksaimniecības zemju iznomāšana un graudkopība
Mūsu lauksaimnieciskai darbībai ir jābūt ilgtspējīgai, ar mērķi saglabāt un celt mūsu augšņu auglību, lai nākotnē nodrošinātu stabilus ražības rādītājus, samazinātu iespējamos riskus un nodrošinātu pietiekamu ienākumu līmeni turpmākai uzņēmumu attīstībai.
Lazdu iela 15, Draudzība,
Novadnieku pagasts, Saldus novads, LV-3801
Uzzini vairāk
AS "AGROFIRMA VIĻĀNI"
Augkopība, biogāzes ražošana
Uzņēmumā tiek apsaimniekoti gandrīz 2000 ha, saražojot kviešus, miežus, rapsi, kukurūzu un pupas. Papildus graudaugiem, būtisku daļu no zemes platībām aizņem daudzgadīgie zālāji, kas ir svarīgs priekšnoteikums ilgtspējīgai saimniekošanai un oglekļa piesaistei.
"Darbnīcas", Malta, Viļānu pagasts,
Rēzeknes novads, LV-4650
Uzzini vairāk
SIA "KALNĀJI"
Jauktā lauksaimniecība - augkopība un lopkopība
1000 liellopu liels ganāmpulks un 2000 ha apstrādātas lauksaimniecības zemes - viens otru papildinoši faktori ilgtspējīgā lauksaimniecībā.
Kalnāji, Slampe, Slampes pagasts,
Tukuma novads, LV-3119
Kļūsti par mūsu partneri
Augkopības nozarē

Lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pastu info@agrolats.lv

crossmenuchevron-down